Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Πάτρα 12 Σεπτεμβρίου 2018

Σήμερα Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018  και ώρα 20:30 , συνεδρίασε η εφορευτική επιτροπή που εξελέγη νομίμως στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 07/09/2018 (2η Επαναληπτική) αποτελούμενη από τους: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ηλία, ΜΠΓΙΑΛΑ Βαϊα και ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ Παναγιώτα, και σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου μας (άρθρο 9 παρ. β’ ) αφού παραλάβαμε εμπροθέσμως τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του Συλλόγου στις 16-09-2018 καθώς και το γεγονός της μη ύπαρξης ενστάσεων , κυρώνει τον οριστικό κατάλογο υποψηφιοτήτων ,με τους παρακάτω υποψηφίους:

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.    ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Αλέξανδρος του Στυλιανού
2.    ΚΑΛΑΜΑΡΑ Ιωάννα του Αναστασίου
3.    ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ Απόστολος του Αντωνίου
4.    ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Χαραλάμπους
5.    ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου
6.    ΜΑΡΟΥΛΗΣ Γεράσιμος του Χρήστου
7.    ΜΑΣΟΥΡΑ Θεοδώρα του Χρήστου
8.    ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ Θεοδώρα του Κωνσταντίνου
9.    ΠΑΠΟΥΛΑΣ Γεώργιος του Εμμανουήλ
10. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Ελένη του Ανδρέα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.    ΓΚΟΒΑΣ Αντώνιος του Ανδρέα
2.    ΖΟΥΜΠΟΥ Λαμπρινή του Ιωάννη
3.    ΜΑΝΙΩΤΗΣ Παναγιώτης του Νικολάου
4.    ΜΕΡΕΛΗΣ Ιωάννης του Παναγιώτη

Υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 16-09-2018 θα διεξαχθούν οι εκλογές στα γραφεία του Συλλόγου μας από τις 10:30 το πρωί μέχρι την 19:00 το απόγευμα.
     Κάθε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος ψηφίζει με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή την επίδειξη άλλου νόμιμου αποδεικτικού
     Αντίγραφο του παρόντος πρακτικού αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες του συλλόγου.
     Το παρόν πρακτικό αυτό και υπογράφεται από τα Μέλη της εφορευτικής Επιτροπής
Η  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΠΓΙΑΛΑ ΒΑΪΑ    ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ  ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
με την επωνυμία «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ»
Προς:  Όλα τα μέλη τους Συλλόγου
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του  Καταστατικού του Συλλόγου, καλούνται όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στα γραφεία του Συλλόγου, οδό Πλωμαρίου αριθ. 1 , Πάτρα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. μέχρι σήμερα σε κάθε αντικείμενο δραστηριότητας του  Συλλόγου
2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής και συζήτηση για τον απολογισμό τρέχοντος έτους και τον   προϋπολογισμό του επόμενου έτους
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
4. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα εγγραμμένα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με το Καταστατικό σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 03/09/2018, ημέρα Δευτέρα  στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 19:00 και σε περίπτωση και πάλι μη επιτεύξεως απαρτίας ορίζεται ότι η 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 07/09/2018, ημέρα Παρασκευή στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 19:00 με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και δύο (2) ημέρες προ  της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

                        Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας
              Απόστολος ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ                                    Γεώργιος ΠΑΠΟΥΛΑΣ

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
με την επωνυμία «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ»
Προς:    Όλα τα μέλη τους Συλλόγου
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του  Καταστατικού του Συλλόγου, καλούνται όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 28η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, στα γραφεία του Συλλόγου, οδό Πλωμαρίου αριθ. 1 , Πάτρα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Απολογισμός πεπραγμένων νέου Δ.Σ. μέχρι σήμερα σε κάθε αντικείμενο δραστηριότητας του  Συλλόγου
2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής και συζήτηση για τον απολογισμό τρέχοντος έτους και τον   προϋπολογισμό του επόμενου έτους
3. Ενημέρωση Γ.Σ. για την τρέχουσα εκπροσώπηση του Συλλόγου λόγω αλλαγών στη σύνθεση του Δ.Σ. (Παραίτηση μέλους της ιδιότητας του,  αντικατάσταση Προέδρου της θέσης του – παραμονή του ως μέλους του Δ.Σ.)
4. Θέματα λογοδοσίας και ελέγχου πεπραγμένων προηγούμενης διοίκησης με την εκάστοτε σύνθεση, όπως αυτή προέκυψε από τις  προτελευταίες εκλογές θητείας 2011 -2016

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα εγγραμμένα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με το Καταστατικό σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 04/09/2017, ημέρα Δευτέρα  στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 19:00 και σε περίπτωση και πάλι μη επιτεύξεως απαρτίας ορίζεται ότι η 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 11/09/2017, ημέρα Δευτέρα  στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 19:00 με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και δύο (2) ημέρες προ  της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

               Ο Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας
   Απόστολος ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ                                  Θεοδώρα ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ


Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Το πανηγύρι του Συλλόγου μας στις 4 Αυγούστου


ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Πλωμαρίου 1
τηλ.: 2615502615, 6906632981

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πανηγύρι του Εκπολιτιστικού Συλλόγου της συνοικίας μας την Παρασκευή, 4 Αυγούστου, στην πλατεία της περιοχής μας.
Πλήθος κόσμου συμμετείχε και διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με την ορχήστρα του μαέστρου Κώστα Κατσαούνη.

Ακολουθούν η ομιλία του Προέδρου του Συλλόγου και φωτογραφίες από την εκδήλωση.

«Φίλες και φίλοι, καλησπέρα
Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογός μας, την οποία τιμούν με την παρουσία τους ο διαμερισματικός σύμβουλος του Νοτίου Διαμερίσματος, κ. Δ. Μπούσιας, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου εργατικών κατοικιών Ταραμπούρα, κ. Αθ. Δακόλας και ο πρόεδρος του εκπολιτιστικού συλλόγου των εν Πάτραις Σκιαδαίων "ο Αγ. Ιωακείμ", κ. Αντ. Γκόβας.
 Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά της ζωγραφικής του Συλλόγου μας, τα οποία συμμετείχαν με έργα τους στο «Φεστιβάλ στις γειτονιές» και για τα οποία το Βιβλιοπωλείο «Κύβος» προσφέρει  ένα συμβολικό δώρο.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και το Χορευτικό Τμήμα, το οποίο λειτούργησε υπό την καθοδήγηση του κ. Κασσαβέτη Γεωργίου και το οποίο θα παρουσιάσει 4 χορούς από τη Ρούμελη και το Μοριά (Λιβανατέικο, Συρτό στα τρία, Τσάμικο και Συρτό – καλαματιανό).
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συλλόγου, όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα, τους χορηγούς της εκδήλωσής μας και το Δήμο Πατρέων για την παραχώρηση του χώρου της πλατείας και για τις υπηρεσίες που πρόσφερε, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την υλοποίηση της εκδήλωσής μας.
Σας ευχαριστώ και καλή διασκέδαση σε όλους»

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση στο πανηγύρι του Συλλόγου μας στις 4 Αυγούστου

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Πλωμαρίου 1
τηλ.: 2615502615, 6906632981


ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογός μας διοργανώνει μια πανηγυρική βραδιά την Παρασκευή, 4  Αυγούστου, στην πλατεία της συνοικίας Μεταμόρφωση Σωτήρος Πατρών.
Στο πανηγύρι συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Φωτάκιας, η Κορίνα Βρακατσέλη, ο Άγγελος Χριστόπουλος, στο μπουζούκι ο Κώστας Κατσαούνης, στο κλαρίνο ο Χρήστος Βασιλειάδης, στα ντραμς ο Σωτήρης Κωνσταντάκης, στα πλήκτρα ο Αργύρης Φιλιππακόπουλος και στην κιθάρα ο Χρήστος Βρυώνης.
Είσοδος και πίστα ελεύθερη.
Σας καλούμε όλους σε μια ξεχωριστή βραδιά διασκέδασης.

Δείτε σχετικά και στο  http://flashstar.skaipatras.gr/site/?p=221954 


Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Συμμετοχή του Συλλόγου στο "φεστιβάλ στις γειτονιές"

          ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Πλωμαρίου 1
τηλ.: 2615502615, 6906632981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΟ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ» 

Ο Σύλλογος μας πήρε μέρος στο "φεστιβάλ στις γειτονιές", που πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με τα Δημοτικά Διαμερίσματα και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της πόλης μας. 
 Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα για το Νότιο Διαμέρισμα στην πλατεία της Λεύκας και στο Θεατράκι Εργατικών Κατοικιών Ιτεών, από τις 8 - 10 Ιουλίου 2017.
Ο Σύλλογός μας πήρε μέρος  στην «Έκθεση Ζωγραφικής» με έργα των παιδιών του Συλλόγου μας, τα οποία παρακολουθούν το μάθημα ζωγραφικής υπό τη διεύθυνση της κα. Μαρίας Βάσσου, και με έργα των κυριών Ελένης Γεωργακοπούλου και Μαρίας Βάσσου.
Ο Σύλλογός μας συμμετείχε και στα «Χορευτικά» με το χορευτικό ενηλίκων υπό τη διεύθυνση του κ. Γεώργιου Κασσαβέτη.
Ευχαριστούμε για την παρουσία και τη στήριξη των κατοίκων της περιοχής μας στις εκδηλώσεις αυτές, που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.
Ακολουθούν φωτογραφίες και video από τις εκδηλώσεις.


Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Συμμετοχή στο "Φεστιβάλ στις γειτονιές"

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Πλωμαρίου 1
τηλ.: 2615502615, 6906632981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ»
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΥΚΑΣ,   ΣΑΒΒΑΤΟ  08 /07/ 2017

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, τα Δημοτικά Διαμερίσματα και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της πόλης συνεργάζονται για πρώτη φορά και παρουσιάζουν τις δράσεις τους στους πολίτες, στο φόντο της σημερινής πραγματικότητας, με ευαισθησία και με θέμα: «Μεσόγειος Θάλασσα ειρήνης». Στόχος είναι να ζωντανέψουν και σε επίπεδο πολιτιστικών δράσεων οι γειτονιές της Πάτρας.
 Για το σκοπό αυτό διοργανώνουν το «Φεστιβάλ στις γειτονιές», το οποίο θα πραγματοποιηθεί για το Νότιο Διαμέρισμα στην πλατεία της Λεύκας και στο Θεατράκι Εργατικών Κατοικιών Ιτεών, από τις 8 - 10 Ιουλίου 2017.
Ο Σύλλογός μας θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ αυτό, το Σάββατο 8-7-2017 και ώρα 20:00, στην πλατεία της Λεύκας.
Συγκεκριμένα, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μεταμόρφωση Σωτήρος Πατρών θα πάρει μέρος  στην «Έκθεση Ζωγραφικής» με έργα των παιδιών του Συλλόγου μας, τα οποία παρακολουθούν το μάθημα ζωγραφικής υπό τη διεύθυνση της κα. Μαρίας Βάσσου. Θα συμμετάσχουν, επίσης, με έργα τους ως μέλη του Συλλόγου μας και οι κυρίες Ελένη Γεωργακοπούλου και Μαρία Βάσσου.
Στη συνέχεια, ο Σύλλογός μας θα συμμετάσχει στα «Χορευτικά» με το χορευτικό ενηλίκων υπό τη διεύθυνση του κ. Γεώργιου Κασσαβέτη, παρουσιάζοντάς χορούς από την Ρούμελη και τον Μοριά.
Η παρουσία σας στις εκδηλώσεις αυτές θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα.
Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.
Εκ μέρους του ΔΣ
        Ο  Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας
Απόστολος ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ                                          Θεοδώρα ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Δημιουργίες από το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι του Συλλόγου

Καλλιτεχνικό εργαστήρι

   Το Μάιο και τον Ιούνιο, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογό μας λειτούργησε τμήμα Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου υπό τη διεύθυνση της κυρίας Μαρίας Βάσσου, στο πλαίσιο των δημιουργικών δράσεων για τα μέλη, τους κατοίκους και φίλους της περιοχής και του Συλλόγου. 
   Παρόλο που ο χρόνος λειτουργίας του τμήματος ήταν μικρός, οι δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών του τμήματος ήταν εξαιρετικές. Για του λόγου το αληθές σας παρουσιάζουμε μερικές από αυτές.
   Οι δημιουργίες αυτές αλλά και το ενδιαφέρον και η αγάπη των μαθητών μας για τα μαθήματα του Εργαστηρίου, μας φέρνουν στην ευχάριστη θέση να επιδιώξουμε τη συνέχιση του τμήματος του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου το προσεχές Φθινόπωρο.

Εκ μέρους του ΔΣ

        Ο  Πρόεδρος                                                   Η Γενική Γραμματέας
Απόστολος ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ                               Θεοδώρα ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Πλωμαρίου 1, ΤΚ: 26334 
email: ekpolsylmetsotiros@gmail.com
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μεταμόρφωσης Σωτήρος Πατρών, στο πλαίσιο των δημιουργικών δράσεων για τα μέλη, τους κατοίκους και φίλους της περιοχής και του Συλλόγου, ανακοινώνει την έναρξη τμημάτων ζωγραφικής, καλλιτεχνικού εργαστηρίου και χορού. 

Για να δείτε το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων, πατήστε εδώ.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:

         6896789763 κα Μπούμπαλη Θεοδώρα      και      
6955145137 κα Καλαμαρά Ιωάννα.-


    

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Εγγραφές στις δραστηριότητες του Συλλόγου

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ    ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ   1 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μεταμόρφωσης Σωτήρος Πατρών, στο πλαίσιο των δημιουργικών δράσεων για τα μέλη, τους κατοίκους και φίλους της περιοχής και του Συλλόγου, ανακοινώνει την έναρξη των τμημάτων:
     ΠΑΙΔΙΑ:
        Παραδοσιακοί χοροί, με τον κ. Κασαβέτη
        Ζωγραφική, με την κα Βάσσου Μαρία 

       ΕΝΗΛΙΚΕΣ:
        Παραδοσιακοί χοροί, με τον κ. Κασαβέτη
        Δημιουργικό καλλιτεχνικό εργαστήρι, με την κα Βάσσου Μαρία

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ως την Παρασκευή 28 Απριλίου

Όσοι ενδιαφέρονται για να δηλώσουν συμμετοχή καθώς και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα:
 6896789763 (κα Μπούμπαλη Θεοδώρα) και  6955145137 (κα Καλαμαρά Ιωάννα).-
                                                                       
                                                              Με εκτίμηση 
                                                          εκ μέρους του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                     Απόστολος ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ                                   Θεοδώρα ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ
Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Τα εγκαίνια των γραφείων του Συλλόγου μας

Ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. την ημέρα των εγκαινίων

Αγαπητοί φίλοι/
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε απόψε στα εγκαίνια των νέων γραφείων του Εκπολιτιστικού μας Συλλόγου.
Τα εγκαίνια αυτά σηματοδοτούν μια νέα αρχή στον Σύλλογο μας, που αριθμεί ήδη πάνω από τρεις δεκαετίες ζωής και δράσης. Μια αρχή που θα στηρίζεται στις προσπάθειες όχι μόνο των 7 μελών του ΔΣ, αλλά και στις δικές σας προτάσεις, ιδέες και στη δική σας βοήθεια και συμμετοχή...
Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην στέγαση του Συλλόγου μας στο συγκεκριμένο χώρο, παίρνοντας θάρρος από τη μαζική παρουσίας σας στη χοροεσπερίδα που διοργανώσαμε μαζί με το Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου μας. Εκεί διακρίναμε τη διάθεσή σας να στηρίξετε τις προσπάθειες για την δημιουργία ενός δραστήριου και αποτελεσματικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να στεγάσουμε καταρχάς το Σύλλογο μας, ώστε να μπορέσουμε να καθιερώσουμε έναν τόπο συνάντησης για όλους μας. Εδώ, θα συγκατοικούμε με το Σύλλογο των Σκιαδαίων. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί από εμάς ανήκουν και στους δύο Συλλόγους.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια μικρή κοιτίδα πολιτισμού στην περιοχή μας, με ιδιαίτερη έμφαση στους παραδοσιακούς χορούς, σε αθλητικές δραστηριότητες για τους νέους μας, σε εκμάθηση μουσικών οργάνων, σε εικαστικά μαθήματα, σε δράσεις καλλωπισμού της συνοικίας μας, σε διεκδικήσεις για τη βελτίωση των δρόμων και των πλατειών μας και συνολικά της γειτονιάς μας.
Στόχος μας είναι να γίνουν τα γραφεία του εκπολιτιστικού Συλλόγου μας τόπος συνάντησης των κατοίκων της περιοχής μας, τόπος συζήτησης των προβλημάτων της συνοικίας μας, τόπος από όπου θα γεννιούνται προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
Περιμένουμε λοιπόν με ξεχωριστό ενδιαφέρον τις προτάσεις και τις ιδέες σας, προκειμένου να ευοδωθεί ο σκοπός της προσπάθειάς μας σε πνεύμα συνεργασίας, δημιουργικότητας και επικοινωνίας. 
Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσίας σας εδώ σήμερα και αναμένουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας για την ανάπτυξή μας.

       Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Σκιαδαίων για τη συγκατοίκηση στο χώρο του και όλους και όλες όσοι μόχθησαν τις προηγούμενες μέρες για να είναι όλα έτοιμα στην αποψινή μας εκδήλωση.     


φωτογραφίες από τα εγκαίνια


Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Προσκλήσεις -προετοιμασία για τα εγκαίνια των γραφείων του Συλλόγου μας

πρόσκληση

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μεταμόρφωσης Σωτήρος Πατρών, σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τα εγκαίνια των νέων μας γραφείων, στην οδό Πλωμαρίου 1 , στις 07 Απριλίου 2017 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00.
Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας η παρουσία σας.   

Με εκτίμηση
εκ μέρους του Δ.Σ.

        Ο  Πρόεδρος                                                                   Η Γενικός Γραμματέας
Απόστολος ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ                                           Θεοδώρα ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ
6936548320 – 6906632981                                                            6986789763πρόσκληση


ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μεταμόρφωσης Σωτήρος Πατρών, σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τα εγκαίνια των νέων μας γραφείων, στην οδό Πλωμαρίου 1 , στις 07 Απριλίου 2017 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00.
Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να μας τιμήσετε με τη παρουσία σας, προκειμένου να συζητήσουμε όσα μας αφορούν από κοινού αλλά και να μας ευχηθείτε.
Στο τέλος των εγκαινίων θα προσφερθούν γλυκά και αναψυκτικά, καθώς επίσης θα υπάρχει και bazaar πασχαλινών λαμπάδων για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου.

Με εκτίμηση
εκ μέρους του Δ.Σ.
  
       Ο  Πρόεδρος                                                                       Η Γενικός Γραμματέας
Απόστολος ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ                                              Θεοδώρα ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ
6936548320 – 6906632981                                                           6986789763

Φωτογραφίες από την προετοιμασία για το bazaar